Stel cookie voorkeur in

dBOS (de bibliotheek op school)

De Bibliotheek op school

Wij gaan (voor)lezen!

Een structurele samenwerking tussen school en bibliotheek

Lezen is goed voor de schoolprestaties van kinderen. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Daarom kiezen obs West en Bibliotheek aan den IJssel voor de landelijke aanpak de Bibliotheek op school (dBoS). Dat betekent dat bibliotheek en school nauw samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

In 2016 zijn er op beide locaties prachtige schoolbibliotheken opgezet met een goede boekencollectie in de nabijheid van kinderen. De leescoördinator van de school en leesconsulent van de bibliotheek ondersteunen de leerkrachten bij het werken aan leesbevordering en mediawijsheid en de hulpouders bij het uitlenen van de boeken. Eén keer per jaar vullen leerkrachten en leerlingen vragenlijsten in om de aanpak te monitoren. Aan de hand van de uitslag wordt het lees/mediaplan van de school jaarlijks aangescherpt en worden de activiteiten bijgesteld of vernieuwd om de doelen te kunnen behalen. De boekencollectie wordt voortdurend aangevuld met nieuwe (voor)lees- en themaboeken. Het beheer van beide bibliotheken gebeurt door medewerkers van de bibliotheek, leerkrachten, ouders en vrijwilligers.

Met de Bibliotheek op school kiest het team van obs West voor:

  • betere taal- en leesvaardigheden van kinderen. Ze besteden meer tijd aan lezen en worden er daardoor beter in
  • betere informatievaardigheden van kinderen. Ze worden handiger in het zoeken naar informatie, in boeken en op het internet en ze beoordelen de gevonden informatie beter
  • een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van kinderen
  • inzicht in resultaten met behulp van de bijbehorende monitor
  • structurele samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek

SchoolWise is een onderdeel van het automatiseringssysteem van de Bibliotheek. Het is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de schoolbibliotheek. De Bibliotheek op School werkt met dit systeem.

De bibliotheek in de vestiging aan de Jan de Geusrede 39 e/g biedt ook de mogelijkheid voor wijkbewoners om boeken te lenen voor kinderen op woensdagmiddag van 12.00 tot 15.00 uur. Voor verdere informatie: www.debibliotheekopschool.nl.