Stel cookie voorkeur in

Waar wij voor staan!

De nauwe samenwerking met IJsselkids heeft erin geresulteerd dat wij samen een kindcentrum vormen.

De school heeft een open uitstraling mede door het (culturele) aanbod van de binnen- en buitenschoolse activiteiten, in relatie tot de wijk en de omgeving en open staan voor innovaties in samenwerking met andere partijen, zoals IJsselkids (kinder- en peuteropvang), Brede School Netwerk (BSN, naschoolse activiteiten) en Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Verder nemen Wijkcentrum De Harp en het servicepunt van de bibliotheek een vaste en openbare plek in binnen onze school.