Stel cookie voorkeur in

Team

We zijn als team ...

  • Ontwikkelingsgericht. We stimuleren ontwikkeling en staan open voor verbeteringen.
  • Ambitieus. We weten wat we willen en werken actief samen om dit te bereiken.
  • Kwaliteitsgericht. We weten wat we aan elkaar hebben, benutten elkaars kwaliteiten en leren van elkaar.

De directie

Obs West heeft naast een directeur een adjunct-directeur.

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn/haar klas: de lesgebonden taken en niet lesgebonden taken. De leerkracht zorgt middels bij- en nascholing er voor dat zijn deskundigheid op peil blijft.

De intern begeleider

De intern begeleider draagt zorg voor de ondersteuning van leerkrachten bij de hulp aan kinderen die een specifiek probleem hebben dat hun ontwikkeling remt of hindert. Daarnaast heeft de intern begeleider een coördinerende taak en een innoverende taak in het kader van zorg en begeleiding.

De ICT-coördinator

De ICT-coördinator draagt zorg voor alles wat met de computers op onze school te maken heeft, zowel de technische kant als voor de onderwijsinhoudelijke kant.

De vakleerkracht

Obs West heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Alle groepen 1 t/m 8 krijgen één gymles per week van deze leerkracht. De vakleerkracht is verantwoordelijk voor de totale leerlijn bewegingsonderwijs.

De administratief medewerker

De directeur wordt ondersteunt door de administratief medewerker.

De onderwijsassistent

Met name in de onderbouw werkt de onderwijsassistent. Zij helpt bij een aantal uitvoerend taken in de groep. Zij ondersteunt de groepsleerkracht en zorgt voor meer handen in een klas.

De godsdienstleerkracht

In groep 7 en 8 is godsdienst een keuzevak. Deze lessen worden gegeven vanuit de Christelijke grondbeginselen. De inhoud van deze lessen valt buiten de verantwoordelijkheid van de school.