Stel cookie voorkeur in

Plusklas

Op onze school is er aandacht voor leerlingen die behalve snel van begrip ook leer –en nieuwsgierig zijn.

In de eigen klas wordt voor hen de lesstof zoveel mogelijk ‘gecompact’, waardoor er tijd over blijft voor verrijkings –en verdiepingsstof.

Voor kinderen die daar nog niet voldoende aan hebben, hebben wij plusgroepen. De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen 1 x per twee weken een hele dag bij elkaar om onder begeleiding van een leerkracht met gelijkgestemden extra uitdagingen aan te gaan. De groepen 1/2 hebben 1x per twee weken 1,5 uur plusklas en de groepen drie 1x per twee weken drie uur.

Niet alleen op cognitief gebied wordt de uitdaging aangegaan, maar zeker ook op sociaal emotioneel gebied. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vorm gegeven dat het maximale uit de leerling wordt gehaald. Het werken met projecten en het “top down” leren geeft de leerlingen van de plusklas dat extra wat ze nodig hebben.

Zaken die op het programma staan zijn onder meer:

Projecten(denk hierbij aan Heelal, De oude Egyptenaren enz.)                               Programmeren
Frans
Executive Functies
Hersenkrakers
Wetenschap en techniek
Taxonomie van Bloom
Sociaal emotioneel: Leren doorzetten en ‘leren leren’, filosofische onderwerpen, samenwerken en een mindset ontwikkelen die gericht is op persoonlijk groei.

Twee keer per jaar wordt aan de hand van een signaleringsprotocol bepaald of kinderen (nog) op hun plaats zijn in de plusgroep.


De plusklasleerkracht is Ellen Bourne.

Contact:
e.bourne@blickoponderwijs.nl