Stel cookie voorkeur in

Vakantieregeling

Het vakantierooster wordt voor een groot deel landelijk vastgesteld door de Rijksoverheid.

Een deel van het vakantierooster is variabel en wordt per regio vastgesteld. Capelle aan den IJssel volgt het rooster van Rotterdam. Dit wordt gemaakt door de regionale schoolbesturen.

De roostervrije dagen worden per school vastgesteld door de directie in overleg met de medezeggenschapsraad (ouders en personeel).

Het aantal roostervrije dagen kan per schooljaar verschillen. Dit heeft te maken met o.a. feestdagen die in een vakantie vallen of bijvoorbeeld een extra dag tijdens een schrikkeljaar.

Tijdens een schooljaar krijgen leerlingen 940 uur les. Een schoolweek binnen ons bestuur bestaat uit 25 uur les. Elke dag krijgen de leerlingen 5 uur les. De onderbouw en bovenbouw groepen hebben gelijke schooltijden.

De onderwijsinspectie ziet erop toe, dat elke school voldoende lestijd per schooljaar geeft. De uren worden - administratief - geteld over de periode 1 oktober tot 1 oktober.

Tijdens roostervrije dagen van leerlingen is het personeel soms vrij, maar kan de dag ook ingezet worden voor scholing (studiedag). De studiedagen zijn belangrijk voor de school om de kennis en vaardigheden van het personeel op peil te houden of om van elkaar te leren.

Vakanties en vrije dagen worden op de website, de activiteitenkalender en in de nieuwsbrieven gepubliceerd. Meer informatie over de vakanties en roostervrije dagen van het huidige schooljaar vindt u op onze pagina 'agenda'.

Alleen in bijzondere gevallen kan van de officiële vakantieregeling worden afgeweken, uitsluitend in overleg met de directie. Hier kunt u het formulier met informatie over toestemming voor vrijstelling schoolbezoek downloaden.