Stel cookie voorkeur in

OR (ouderraad)

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van obs West. We houden ons, in nauwe samenwerking met de leerkrachten van school, onder andere bezig me het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het zomerfeest en nog veel meer.

De OR bestaat uit maximaal 20 ouders van wie de kinderen op obs West zitten. Ieder lid van de OR zit in een zogenoemde commissie en zorgt er zo, samen met school, voor dat de activiteiten worden geregeld binnen het beschikbare budget.

De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan bovenstaande activiteiten. De ouderbijdrage voor schooljaar 2018 - 2019 bedraagt €30,- per kind.

Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van tevoren vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. U vindt de data op de schoolkalender. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. 

Contact OR: orobswest@gmail.com

De voorzitter van onze OR is Mirjam van Vliet. 

De secretaris van onze OR is Wendy van de Zwart.    
De penningmeesters van onze OR zijn Hester Hoogendoorn en Jose Hunnego.

De ouderraad bestaat momenteel uit 18 leden. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de OR? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind. Alle nieuwe leden zijn van harte welkom.

Leden OR:

 • Mirjam van Vliet, voorzitter
 • Wendy van der Zwart, secretaris
 • Jose Hunnego, penningmeester
 • Hester Hoogendoorn, penningmeester
 • Sven Larssen
 • Marleen Claassen
 • Britta Tacq
 • Robin Kok
 • Krista Gijzen
 • Ilona van Zuidam
 • Marleen de Ruijter
 • Stephanie van der Spek
 • Laura Willebrands
 • Saskia van Esdonk
 • Yvette Hoogendoorn
 • Kim Kouwenhoven
 • Sabrina Kipping
 • Michelle van Kampen
 • Judith Frieser
 • Sandra Pruijssers

Vergaderdata 2018/2019 (20.00-22:00) 

Dinsdag 4 september 2018
Maandag 29 oktober 2018
Donderdag 13 december 2018 
Woensdag 13 maart 2019
Dinsdag 14 mei 2019

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de OR.