Stel cookie voorkeur in

MR (medezeggenschapsraad)

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad, die adviserende en instemmende bevoegdheden heeft t.a.v. het beleid van de school.

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het (lokale) beleid op school ligt bij de schooldirectie. Het beleid gaat leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aan. Daarom is wettelijk bepaald dat de schooldirectie overlegt met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. De MR mag alle onderwerpen die de school aangaan bespreekbaar maken. De MR is bevoegd ongevraagd en op verzoek voorstellen te doen en standpunten te bepalen. De MR bevordert zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. In samenwerking met de school organiseert de MR van obs West tevens themabijeenkomsten voor de ouder(s)/verzorger(s).


De medezeggenschapsraad telt 10 leden bestaande uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Deze leden worden voor 4 jaar gekozen. 
Alle ouders met een kind op onze school mogen dan een stem uitbrengen of zelf deelnemen aan de verkiezing. 
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Notulen van de vergaderingen kunt u teruglezen op deze pagina.

De medezeggenschapsraad heeft 2 vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting BLICK op onderwijs.

Obs West heeft ook een kinder-MR. Hierin zitten leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Zij denken mee en adviseren de directie op thema's waar zij ideeën over hebben. Zo hebben zij ervoor gezorgd dat de talentenjacht 'West got talent' in het leven is geroepen. Zij vergaderen onder leiding van een MR-lid.


Heeft u een vraag, suggestie of opmerking voor de MR? Dan kunt u ons contactformulier invullen. 


Vertegenwoordiging GMR:

Johan Hof
Anne Frederiks

Personeelsgeleding MR: 

Meta Eefting, secretaris
Paula Bazuin
Johan Hof
Ingrid Vervat
Krista de Jong 

Oudergeleding MR:

Patrick Dölle, voorzitter
René de Kok
Anne Frederiks
Denise Koedood
Ronald Metselaar

Vergaderdata 2018/2019 (20.00-22:00) 

Woensdag 3 oktober 2018
Maandag 12 november 2018
Donderdag 17 januari 2019 
Woensdag 6 maart 2019
Dinsdag 16 april 2019
Maandag 3 juni 2019

Downloads

Notulen

- Jaarverslag 2016-2017

Notulen woensdag 7 maart 2018
- Notulen dinsdag 17 april 2018

- Notulen donderdag 14 juni 2018

- Notulen woensdag 3 oktober 2018

- Notulen 6 maart 2019

- Notulen 16 april 2019

- Notulen 3 juni 2019

 

Agenda

- Agenda dinsdag 17 april 2018

- Agenda woensdag 6 maart 2019

- Agenda dinsdag 16 april 2019