Stel cookie voorkeur in

Groep 6

De groepen 6 op obs West

Groep 6A: juf Linda en juf Petra

Groep 6B: juf Jessie en juf Charlotte

Groep 6C: juf Denise en meester Koen

In groep 6 werken we steeds meer toe naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerlingen starten met het maken van huiswerk en leren een agenda te gebruiken. We leren hiermee plannen en geven aandacht aan het leren ‘leren’. Welke leerstrategie vindt de leerling fijn?

We willen vanaf nu de leerlingen steeds meer eigenaar laten worden van hun eigen leerproces. Dit doen wij onder andere door doelgericht les te geven. Aan het begin van de les bespreken we het doel en we kijken of we dit behaald hebben. Ook werken de leerlingen met rekenen met een doelenposter. Hier staan alle doelen voor het blok op.

Om de twee weken gaan de leerlingen naar de bibliotheek op school en lenen boeken voor in de klas. We benadrukken het belang en plezier van lezen, door o.a. boekpromotie en gastlessen.

Naast rekenen, taal, spelling, leesonderwijs besteden we aandacht aan wereldoriëntatie en 21e -eeuwse vaardigheden, zoals zelfreflectie, kritisch denken en samenwerken.  Dit doen wij in de klas, in het technieklokaal en in het LEGO lokaal.

In het tweede halfjaar starten we met het project water. Gedurende het project gaan we op excursie naar de haven en het gemaal. De opgedane kennis tijdens het project verwerken de leerlingen in een werkstuk. Dit werkstuk wordt begeleid op school. We laten de kinderen onderzoekend leren m.b.v. een stappenplan.
Na het project richten de leerlingen zich op het houden van een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.

Groep 6 heeft een korfbaltoernooi, wintercross en een voetbaltoernooi. Er komen externen in de school om verschillende sporten aan te bieden, zoals bijvoorbeeld freerunning.

Al onze belevenissen kunt u volgen op onze eigen Facebookpagina. Zo blijft u op de hoogte wat er in groep 6 gebeurt. Klik hier om naar de Facebookpagina van groep 6 te gaan.

Nieuws van onze Facebookpagina