Stel cookie voorkeur in

Groep 3

De groepen 3 op obs West

Groep 3A: juf Monique en juf Helma

Groep 3B: juf Hester en juf Saskia

Groep 3C: juf Paula en juf Saskia

In groep 3 leert het kind de basisprincipes van lezen, taal en rekenen. Er is veel aandacht voor herhaling van de leerstof.                                                    

De nadruk ligt op taal en dan vooral op het leren lezen. Al met al slokt taal een groot deel van de lestijd op: ongeveer een derde van alle uren die het kind op school zit, is het bezig met taal. In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd. Maar wat gaat het snel! Al in de eerste schoolweek leert het kind eenvoudige drieletterwoordjes lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie leest het kind korte woordjes al vloeiend. Rond kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer. De kinderen lezen dan zelfs al woorden van twee lettergrepen. In de tweede helft van groep 3 wordt het leestempo steeds belangrijker.                                                    

Op obs West werken we met de methode Lijn 3. Dit is een complete methode waarin lezen, taal, spelling, woordenschat, begrijpend luisteren, stellen (tekstjes schrijven), mondelinge communicatie en wereldoriëntatie aan bod komen aan de hand van 12 thema’s. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek.

Hand in hand met het leren lezen gaat het leren schrijven. Het schrijfonderwijs begint met het aanleren van losse (schrijf)letters en volgt daarbij de leesmethode. Vanaf halverwege groep 3 leren de kinderen aan elkaar schrijven. 

Ligt in de eerste helft van groep 3 de nadruk op leren lezen, in de tweede helft komt rekenen ook steeds nadrukkelijk in beeld. Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die het kind uit groep 2 nog kent. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen. Het rekenen speelt zich nog af onder de 10 en sommen worden met behulp van een rekenrek opgelost. In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen ook sommen uit te rekenen boven de 10. Tijdens de rekenlessen gaan de kinderen aan de slag met tellen (tot 100), splitsen, verdubbelen en halveren van getallen. Ook meten, klokkijken en rekenen met geld komen aan de orde.

Naast het aanbod aan wereldoriëntatie in de taalmethode zijn er verkeerslessen, technieklessen, Legolessen en wordt er gewerkt in de schooltuin waar elke groep zijn eigen stukje moestuin heeft. Ook wordt er een bezoek gebracht aan het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie waar de kinderen een dagdeel een les volgen. Elk jaar is er een 3 weken durend project op het gebied van kunst en cultuur in samenwerking met de groepen 1,2 en 4. Naast de wekelijkse gymlessen zijn er gastlessen van sportverenigingen en doen we mee met de wintercross en het schoolvoetbaltoernooi.

Sociaal-emotionele ontwikkeling: kinderen in de kleuterleeftijd zien zichzelf als centrum van het universum. In groep 3 wordt hun blik steeds meer naar buiten gericht. Het kind wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen emoties en de gevoelens van anderen en leert ook dat zijn gedrag effect heeft op andere kinderen. In de klas wordt hier volop bij stilgestaan. We gebruiken hiervoor de methode Leefstijl t/m groep 8.

Al onze belevenissen kunt u volgen op onze eigen Facebookpagina. Zo blijft u op de hoogte wat er in groep 3 gebeurt. Klik hier om naar de Facebookpagina van groep 3 te gaan.

Nieuws van onze Facebookpagina