Stel cookie voorkeur in

Groep 1/2

De groepen 1/2 op obs West

Groep 1/2: Kuikens: juf Sabrina

Groep 1/2: Vlinders: juf Denise en juf Joke

Groep 1/2: Kabouters: juf Annemarie en juf Sylvia

Groep 1/2: Kikkers: juf Joan en juf Petra

Groep 1/2: Piraten: juf Yvonne en juf Ineke

Groep 1/2: Beren: juf Mandy en juf Joke

Groep 1 is de start van de leerlijnen zelfstandig werken en van leren samenwerken naar samenwerkend leren.

De methode Kleuterplein is de leidraad van ons onderwijs. Tellen, kleuren en vormen benoemen, iets vertellen in de kring, samen spelen, rijmen, luisteren naar een verhaal: voor kleuters valt er heel wat te leren. Bij de kleuters gaat dat leren nog met heel kleine stapjes en spelenderwijs. Kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo, de een is sneller dan de ander. Daarom starten we op Obs West met een kennismakingsgesprek in de eerste twee maanden onderwijs. Het ene kind zal aan het eind van groep 1 dus meer kunnen en hebben geleerd dan het andere, maar dat geeft niet. Kleuters maken vaak flinke sprongen in hun ontwikkeling, waardoor het beeld een paar maanden later al weer heel anders kan zijn. Kleuters en stilzitten, dat gaat niet samen. Gelukkig krijgen kleuters bij ons volop de ruimte en gelegenheid om te bewegen. Kleuters hebben op school heel wat ‘beweegmomenten’, van elke ochtend kleutergym in het speellokaal (een gymlokaal dat speciaal is ingericht voor kleuters), lekker lang buiten spelen op fietsjes, zandbak of klimrek net voor de middag tot dans- en beweegspelletjes in de klas.

Taal is de basis voor al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwt je kind een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op. Zo bezoeken wij ook de Bieb op School met alle kleuters.

Rekenen bij de kleuters is vooral tellen. Veel kleuters kunnen al vrij aardig het rijtje getallen van 1 tot 10 opzeggen, maar de telwoorden hebben nog amper betekenis voor hen. Van echt tellen is pas sprake als het kind daadwerkelijk getalbegrip heeft en dus waarde aan de telwoorden toekent. In groep 1 en 2 krijgen kleuters gaandeweg het ‘echte tellen’ onder de knie. Kleuters zijn lichamelijk volop in ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de grove motoriek (rennen, hinkelen, huppelen, evenwicht bewaren), voor de fijne motoriek (kralen rijgen, potlood vasthouden) als voor de oog-handcoördinatie (sturen van een schaar, leggen van puzzelstukjes). Aan schrijven is de kleutermotoriek nog niet toe, maar het kind doet in groep 1 en 2 al wel allemaal dingen waarmee de motoriek en oog-handcoördinatie zo worden getraind dat er in groep 3 kan worden begonnen met leren schrijven. Ook het omgaan met technisch materiaal en wetenschappelijke proefjes voeren de kleuters uit in ons Technieklokaal. Kleuters zijn het centrum van hun eigen wereld. Ze kunnen zich meestal nog niet goed inleven in een ander en gaan ervan uit dat de ander hetzelfde denkt en voelt als zijzelf. In groep 1 en 2 begint het kind beetje bij beetje overeenkomsten en verschillen op te merken. Het kind komt erachter dat iedereen anders is. De leerkracht stimuleert kleuters in de ontwikkeling van dit inzicht door op allerlei manieren met kleuters te praten over gedrag en emoties, bijvoorbeeld door middel rollenspellen en door verhaaltjes voorlezen. Verder leren de kinderen al doende om te gaan met conflicten, afspraken en regels.

Dit alles verslaan wij in een ontwikkelingsmap die twee keer per jaar wordt meegegeven aan de ouders tijdens een voortgangsgesprek.

Al onze belevenissen kunt u volgen op onze eigen Facebookpagina. Zo blijft u op de hoogte wat er in groep 1/2 gebeurt. Klik hier om naar de Facebookpagina van groep 1/2 te gaan.

Nieuws van onze Facebookpagina